Ytterligare en kollega till Stockholmskontoret

Idag välkomnar vi ytterligare en kollega till kontoret i Stockholm. Mattias Rönnbäck som har flera års branscherfarenhet som konsult med sig in blir ett starkt tillskott till organisationen.

Mattias som är utbildad civilingenjör i naturresursteknik har arbetat som miljökonsult sedan 2014. Han har under åren byggt upp en bred erfarenhet från miljötekniska markundersökningar där han inom gebitet förorenade områden arbetar med uppdragsledning, kvalitetsgranskning, handläggning, fältarbete och inventering för såväl privata kunder som myndigheter.

Vilka arbetsuppgifter trivs du bäst med?
– Kundkontakterna är roligast. Det är kul att tillsammans med kunden bena ut vad de egentligen behöver och att vi då gemensamt gör nytta för miljön känns toppen!

Varmt välkommen till oss Mattias, hälsar kollegorna på Viken miljökonsult.