Exploateringsprojekt inom Rikstens friluftsstad, Botkyrka kommun

Viken bistår i miljöarbetet i samband med att den naturnära stadsdelen Rikstens friluftsstad i Tullinge, Botkyrka växer fram inom det tidigare militär- och civilflygfältsområdet.
Rikstens friluftsstad är ett stadsutvecklingsprojekt mellan Riksten Friluftsstad AB, vilket är ett helägt dotterbolag till Peab Sverige AB, samt Botkyrka kommun. Totalt kommer ca 3 500 bostäder att byggas fram till år 2032. Fullt utbyggd kommer här att finnas 12 000 – 14 000 invånare, ca. 40 000 kvm. kommersiella lokaler samt 1 000 arbetsplatser. Ytterligare information om projektet finns på riksten.se.
Viken utför förberedande miljötekniska undersökningar, riskbedömningar och åtgärdsutredningar. Vid behov av åtgärd eller masshantering utför vi miljökontroll. Vi bistår även med mer allmän rådgivning för de markmiljöfrågor som uppstår i projektet.