Nytt uppdrag åt Stockholm Exergi

Verksamhetsutövare som omfattas av industriutsläppsbestämmelserna ska upprätta en statusrapport som redovisar föroreningssituationen i mark och grundvatten inom det område där en verksamhet bedrivs eller ska bedrivas.

Viken miljökonsult har med anledning av detta fått i uppdrag att uppdragsleda arbetet med att ta fram statusrapporter för 8 av Stockholm Exergis anläggningar i Stockholm. Stockholm Exergi levererar fjärrvärme till Stockholmsområdet. Fjärrvärmenätet är 300 mil långt, från Farsta i söder till Sigtuna i norr och fjärrkylanätet på 25 mil är längst i världen. Värmen och kylan skapas i anläggningar utspridda över hela Storstockholm. Ett par av verken är t.ex. Hässelbyverket och Bristaverket.