Stockholmshusprojektet

Viken har stöttat Svenska Bostäder och NCC att ta fram underlag för att bedöma förutsättningarna för att bygga flerbostadshus på ett kvarter i närheten av Kärrtorps IP. Området ingår i stadens plan av 600 nya lägenheter, varav 400 av dessa ska byggas enligt principerna för Stockholmshusprojektet som är en satsning för att få fram fler hyresrätter snabbt och till en rimlig kostnad.

Viken har i ett tidigt stadie av projektet provtagit bergmaterial för att bedöma sulfidförekomsten och utvärdera risken för att syraproducerande bergmaterial kan behöva hanteras i ett senare skede i det fall planen verkställs. Det uppskattas att man kommer behöva spränga och hantera ca 20 000 m3 berg på det aktuella kvarteret. Provtagning av berget har utförts genom borrning och uttag av borrkax som har analyserats med avseende på svavel och därtill har NAGpH-test har utförts. Resultatet från undersökningen visar att berget inte bedöms som syraproducerande och masshanteringen bör inte medföra några ökade kostnader med avseende på sulfidförekomst i bergmassorna. Goda nyheter för projektet med andra ord!