På gång i Hagastaden

En ny tunnelbanelinje byggs för att binda ihop Solna och Stockholm i den nya stadsdelen Hagastaden. Den nya gula linjen kommer att utgå från befintliga stationen i Odenplan och bestå av tre nya stationer; Hagastaden, Södra Hagalund och längst ut Arenastaden som ansluter till pendeltåg och tvärbana. Genom den gula linjen kommer cirka 80 000 nya arbetsplatser att kunna nås samt 11 000 nya bostäder som planeras byggas längs med sträckan.

Viken har fått i uppdrag av NCC att vara miljötekniskt stöd i den masshantering som kommer att uppstå i samband med schaktarbeten för nya biljetthallar och ventilationsanläggningar. Arbetet kommer att innebära en del jordprovtagning på stort djup innanför tätspont. Vi tackar NCC för förtroendet och ser fram emot ett bra samarbete i projektet. Att provta jord ned till 11 meters djup är en spännande utmaning för oss miljökonsulter!

Bilden ovan är tagen från Hagaesplanaden av Unni Barge.