Viken på plats inför byggnation av Årstahusen!

Vi är glada att bistå i miljöarbetet när bostadsområdet Årstahusen fortsätter att växa fram ur det tidigare industriområdet i Årstaberg, beläget i södra Stockholm. 

Ikano bostad påbörjar under 2021 byggandet av garaget till Kvarter 2 och ovanpå det kommer det sen börja byggas fyra huskroppar på 4, 10 och ett på hela 25 våningar. Viken miljökonsult utför förberedande miljötekniska markundersökningar och kommer tillsammans med Envytech stå för miljökontroll och vattenrening på siten. Viken bistår även med mer allmän rådgivning för de markmiljöfrågor som uppstår i projektet.