Viken i nytt ramavtal med Försvarsmakten inom förorenade områden!

Viken miljökonsult har vunnit Försvarsmaktens ramavtalsupphandling avseende Utredningar av förorenade områden (Ej PFAS). Viken kommer att hjälpa Försvarsmakten med undersökningar av mark- och vattenområden med anledning av kända eller misstänkta föroreningar samt vid behov ta fram risk- och åtgärdsutredningar. Uppdrag kopplade till verksamhet i utlandet kan förekomma vilket Viken har tidigare erfarenheter ifrån. Medarbetarna på Viken har stor erfarenhet av utredningar inom områden där Försvarsmakten tidigare bedrivit och bedriver verksamhet såsom flygfält och skjutfält.

Vi ser fram emot ett gott samarbete med Försvarsmakten.

Ramavtalsperioden sträcker sig 2 år från och med 2023-01-01 med chans till förlängning för ytterligare två år.