Miljöstöd och miljökontrollant när Marievik omvandlas till ny stadsdel

Marievik, beläget i norra Liljeholmen, ska omvandlas från ett område med kontorshus till en ny stadsmiljö med i närhet till Stockholms innerstad. Området planeras att innehålla omkring 1000 nya bostäder och 27 000 kvadratmeter nya ytor för kontor och andra verksamheter. Stadsdelen ska även innehålla parker, förskolor, restauranger, butiker och en kajpromenad med badbryggor. Närheten till vattnet, Södermalm och de goda kommunikationerna gör området till en attraktiv stadsmiljö med bostäder, kontor och övriga verksamheter (Stockholms stad, AMF Fastigheter).

I samband med omställningen av fastigheten Marievik 15 kommer marksanering krävas och stora mängder jordmassor behöva hanteras. Historiskt har fastigheten nyttjats av SJ som stationsområde, verkstadshall och bussgarage till mitten av 30-talet då en galvaniseringsfabrik tog över fastigheten och bedrev verksamhet till mitten av 60-talet.

Vi är glada att Viken nu har fått förtroendet av AMF Fastigheter och JM AB i syfte att tillsammans optimera entreprenadens framdrift med hänsyn till föroreningar i mark och grundvatten och fungera som miljökontrollant vid planerad marksanering. Utöver stöd vid framtagande av strategi för hanteringen av föroreningar i samtliga medier kommer Viken utföra provtagning av jord och vatten utifrån bedömt behov och bistå med rådgivning kring hanteringen av massor.

Viken har redan börjat arbeta i projektet med förberedande arbeten inför den aktiva saneringsfasen. Schaktsaneringen planeras att starta under våren 2024.