Viken miljökonsult

Provtagning, rådgivning och projektledning med miljöperspektiv

Vår affärsidé

 

Vi har unik kompetens inom miljöteknikbranschen med särskilt fokus på förorenade områden där vi kan bidra med kostnadseffektiv rådgivning av hög kvalitet. Företaget utför miljörelaterade konsulttjänster inom projektering, projektledning samt miljötekniska fältarbeten. Därtill erbjuds
även utförande av energi- och klimatdeklarationer. Viken miljökonsult levererar högkvalitativa lösningar nära kunden där vi har full kontroll över att vi levererar en produkt med syfte att uppfylla kundens behov på ett sätt som vi kan stå för.  

Certifiering

För oss är kvalitet en väsentlig grundsten i det arbete vi utför och den slutprodukt vi levererar. En del av detta är att vi som företag är certifierade för miljöprovtagning enligt Nordtests standard, NT Envir 008 med medarbetare som innehar certifikat för att utföra certifierade provtagningar för jord och grundvatten. En certifierad provtagning utförs enligt specifika standarder gällande utförande, kvalitetskontroll och dokumentation för att säkerställa kvaliteten av provtagningen.

Våra tjänster

Miljö­tekniska mark­undersökningar

Riskbedömning och åtgärds­utredning

Projektering och beställarstöd

Projektledning

Miljökontroll vid sanering

Energi- och klimat­deklaration

Om Viken miljökonsult

Viken miljökonsult AB är ett mindre bolag med kontor i Stockholm och Härnösand med inriktning mot miljöteknik och då särskilt inom förorenade områden samt energi- och klimat. Vi arbetar både mot offentlig och privat sektor. Uppdragens omfattning varierar med allt ifrån små byggprojekt till stora exploateringsprojekt som löper över flera år då nya stadsdelar byggs ut. Därutöver utför vi även miljötekniska undersökningar i alla steg från enklare statusbedömningar till fördjupade bedömningar avseende komplexa föroreningsbilder inklusive åtgärdsutredningar och riskvärderingar. Vi utför även miljö- och energideklarationer samt bistår med miljöperspektivet vid utförande av tillståndsprocesser. Bolaget drivs av en stark personalgrupp tillsammans med de tre delägarna Tobias, Christian och Joakim som vardera har mer än 20 års erfarenhet från miljöbranschen.

Referenser

Projekt Lorem

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
John Doe
VD

Ipsum-projektet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Jane Doe
Projektledare

Projekt Dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Janet Doe
Ägare

Bästa tipsen från Viken

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Toggle Content

Toggle Content

Härnösand

Varvsgatan 10

871 45 Härnösand

Tobias når du via tobias@vikenmiljo.se alt. 070-564 98 38

Sundsvall

Storgatan 15

852 31 Sundsvall

Joel når du via joel@vikenmiljo.se
alt. 070-601 20 37

Stockholm

Karlsbodavägen 41

168 67 Bromma

Birgitta når du via birgitta@vikenmiljo.se
alt. 073-067 07 88