Viken miljökonsult i nytt ramavtal

Viken miljökonsult har vunnit Sundsvall kommuns ramavtalsupphandling avseende kompetensområdena Förorenade områden och Miljö. Att vi blev ”ramavtalsetta” för bägge dessa kompetensområden känns mycket roligt och vi ser fram emot ett gott samarbete med tjänstemännen på Sundsvalls och Ånge kommun samt med medarbetare på de till ramavtalet anslutna bolagen. Inom ramavtalet har vi stöd av våra samarbetspartners LME Miljö AB och Andreas Aronsson Consulting AB vilket gör att upplägget känns extra skojigt.

Ramavtalsperioden påbörjas idag den 1 december och sträcker sig två år framåt med chans till förlängning för ytterligare två år.