Stor PFAS-utredning på Barkarby flygfält

Vi jobbar nu med ett intressant PFAS-projekt inom Projekt Barkarbystaden, Järfälla kommun. Uppdraget omfattar utredning av ett delområde inom det f.d. flygfältsområdet i Barkarby som är påverkat av tidigare brandövningsverksamhet. PFAS har påvisats i både jord och grundvatten. PFAS eller högfluorerade ämnen är ett samlingsnamn för en grupp organiska ämnen bestående av en kolkedja där väteatomerna helt eller delvis har bytts ut mot fluoratomer. Det finns många olika varianter av ämnen inom gruppen, men gemensamt är att de är syntetiskt framställda och svårnedbrytbara. Många PFAS är idag relativt okända och det saknas bredare kunskap, men vissa PFAS har visat sig kunna ge skadliga effekter för både miljön och människors hälsa.

I aktuellt projekt i Barkarbystaden har området för åtgärder definierats i en åtgärdsutredning och omfattar en yta på ca 11 hektar, där ca 5 hektar ligger inom exploateringsområdet för Barkarbystaden III och ca 6 hektar ligger inom Västra Järvafältets naturreservat. Viken har under hösten varit delaktiga och provtagit stora volymer jord i detta område i syfte att utreda områdets miljötekniska förhållanden.

Bilden visar en del av undersökningsområdet och är tagen av Mikaela Holm en fin oktobermorgon under fältperioden.