Fältarbeten i Stockholms skärgård

Viken Miljökonsult har glädjen att få utföra en detaljerad miljöteknisk markundersökning på de idylliska Fjäderholmarna i Stockholms skärgård, med fältarbeten fram till midsommar och senare fortsättning till hösten. Undersökningen görs på uppdrag av Försvarsmakten och innefattar provtagning av inomhusluft, sediment och jord. Vi har även planerat att provta grundvatten, men som väderprognosen ser ut för tillfället får vi vänta till hösten för just nu är det bara sol, sol och åter sol.

Fluktstickorna i marken vittnar om pågående handprovtagning. Olika provtagningsmetoder används för att få en heltäckande provtagning av öarna. Handprovtagning utförs för att undersöka ytlig jord, medan djupare jordlager och grövre jordmassor kompletteras med skruvborrning och provgropsgrävning.