Tjänster

Miljöteknisk markundersökningar

Miljötekniska markundersökningar utförs i syfte att ta reda på föroreningssituationen inom ett område, exempelvis i medierna jord, porgas och grundvatten. Inför fältarbetena tas en provtagningsplan fram utifrån syfte där genomförandet och omfattningen beskrivs. Lämpligtvis görs en historisk kartläggning inför fältarbetena för att ta reda på vilka verksamheter som förekommit inom fastigheten eller närområdet.

Mer text kommer inom kort.