Miljö­tekniska mark­undersökningar

Miljötekniska markundersökningar utförs i syfte att ta reda på föroreningssituationen inom ett område, exempelvis i medierna jord, porgas och grundvatten. Inför fältarbetena tas en provtagningsplan fram utifrån syfte där genomförandet och omfattningen beskrivs. Lämpligtvis görs en historisk kartläggning inför fältarbetena för att ta reda på vilka verksamheter som förekommit inom fastigheten eller närområdet.

Fältarbetena anpassas utifrån vilka föroreningar som kan förväntas och vart i marklagren de då kan finnas. Provtagningen utförs ofta i form av provgropar eller med borrbandvagn. Ibland blir det aktuellt med betonghåltagning för provtagning av porgas eller mark och vatten under byggnad och ibland sker provtagningen från båt eller flotte.

Resultatet från undersökningarna sammanställs vanligen i en PM eller som en enklare rapport i jämförelse med aktuella riktvärden och ett utlåtande om åtgärdsbehov föreligger eller ej. Ibland medför resultaten i de initiala undersökningarna att kompletterande provtagningar eller riskbedömningar rekommenderas.