Teststaden, Testkommun

Visionbild över Barkarbystaden IV
Bild 1. Visionbild över Barkarbystaden IV (www.jarfalla.se)

Järfälla kommun utvecklar en ny stadsdel Barkarbystaden som byggs ut etappvis. Viken miljökonsult har fått uppdraget av Järfälla kommun att vara teknikansvarig för markmiljön inför utbyggnationen av gatumark, ledningsdragning och uppförandet av park- och torgmark för etapperna Barkarbystaden II, III och IV. Tillsammans innefattar planerna ca 7000 nya bostäder, service, centrumverksamheter, ny tunnelbaneuppgång, skola, förskolor samt flertal torg och parker. Planerna omfattar totalt ca 70 hektar mark. Området har tidigare varit en militär flygplats med bl.a. landningsbanor, brandövningsfält och tillhörande byggnader.

Uppdraget innefattar teknikstöd inom markmiljö i samband med projektering där projektledning och utförande av miljötekniska markundersökningar, klassificering av jord, tekniska beskrivningar och produktionsstöd ingår. Uppdraget pågår mellan 2020-2024.